Kinderarmoedefonds OCMW Vorselaar

Dit jaar steunen we het Kinderarmoedefonds OCMW Vorselaar. Dit fonds werd ongeveer 2 jaar geleden opgericht en wordt beheerd door het OCMW van Vorselaar.

De doelstelling van het Kinderarmoedefonds is om kinderen meer (vormings)kansen te bieden. Onderwijs kan een belangrijke rol spelen in de aanpak van kinderarmoede. Door in te zetten op meer gelijke onderwijskansen kan de armoedecirkel doorbroken worden.

De kansarmoede-index van Vorselaar voor het geboortejaar 2018 ligt op 3,5 % (bron: Kind en Gezin). Hoewel dit een zeer laag cijfer is, blijft de bestrijding van kinderarmoede een belangrijk gegeven. Want elk kind dat leeft in armoede is er één te veel.

Kansarmoede-index

Om de evolutie van kansarmoede bij zeer jonge kinderen op te volgen wordt per jaar de kansarmoede-index berekend.

De kansarmoede-index voor het Vlaamse Gewest voor jaar X wordt als volgt berekend: het aantal kinderen geboren in jaar X, X-1 en X-2 in een gezin dat leeft in kansarmoede en dat woont in het Vlaamse Gewest op 31 december van het jaar X, gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar en dat woont in het Vlaamse Gewest op 31 december van het jaar X (in percentage).

Daarbij is het nuttig om te weten dat kinderen die niet in Vlaanderen geboren zijn, maar er wel wonen, toch meegeteld worden. De index moet dus begrepen worden als een cijfer over de zeer jonge kinderen die op de laatste dag van het meest recente jaar in Vlaanderen wonen. De kansarmoede-index naar provincie, naar gemeente of naar origine van de moeder (gemeten als nationaliteit van de moeder bij haar geboorte) wordt op gelijkaardige wijze berekend.

We hopen via onze steun het Kinderarmoedefonds mee van financiële middelen te kunnen voorzien om samen de kinderarmoede in Vorselaar te helpen bestrijden.

Kansarmoede-index

Om de evolutie van kansarmoede bij zeer jonge kinderen op te volgen wordt per jaar de kansarmoede-index berekend.

De kansarmoede-index voor het Vlaamse Gewest voor jaar X wordt als volgt berekend: het aantal kinderen geboren in jaar X, X-1 en X-2 in een gezin dat leeft in kansarmoede en dat woont in het Vlaamse Gewest op 31 december van het jaar X, gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar en dat woont in het Vlaamse Gewest op 31 december van het jaar X (in percentage).

Daarbij is het nuttig om te weten dat kinderen die niet in Vlaanderen geboren zijn, maar er wel wonen, toch meegeteld worden. De index moet dus begrepen worden als een cijfer over de zeer jonge kinderen die op de laatste dag van het meest recente jaar in Vlaanderen wonen. De kansarmoede-index naar provincie, naar gemeente of naar origine van de moeder (gemeten als nationaliteit van de moeder bij haar geboorte) wordt op gelijkaardige wijze berekend.