De Troon is een gezinsvervangend tehuis voor personen met een verstandelijke handicap.

Elke bewoner heeft zijn eigen kamer die uitgeeft op 1 van de 2 centrale gangen en de gemeenschappelijke ruimtes. Zo krijgen onze bewoners zowel kansen op privacy als een aanbod aan (begeleid) samenleven met medebewoners. Slechts 3 kamers zijn niet voorzien van een eigen buitendeur en hebben een gemeenschappelijke badkamer.

De meeste bewoners zijn een ganse dag in de Troon aanwezig. Er wordt dan ook ruim aandacht besteed aan de dagbesteding, zowel binnenshuis (met een gevarieerd activiteitenaanbod), als buitenshuis (ondersteuning bij deelname aan het dorpsleven van Vorselaar, aan ziekenzorg, aan activiteiten van externe organisaties).

“Wat ik niet kan…. krijg ik. Wat ik kan…. geef ik” was het motto van de Zr Aleydis, stichteres. Dit is gebleven. Iedere bewoner krijgt in de Troon zoveel zelfbepaling en autonomie als hij of zij aankan. En krijgt waar nodig ondersteuning van een deskundig interdisciplinair team. Dit professionele team streeft naar een optimale kwaliteit van het leven voor iedere bewoner. Dit binnen een orthoagogisch klimaat.

Centraal in de begeleiding voor iedere bewoner is het nastreven van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Ieders mogelijkheden bepalen hierbij de graad van zelfstandigheid, zelfontplooiing en maatschappelijke integratie. Een aandachtsbegeleidster en een handelingsplan (‘plan voor een goed leven’) garanderen een geïndividualiseerde begeleiding.

Een christelijke inspiratie en liefdevolle grondhouding gekenmerkt door persoonlijke betrokkenheid, onvoorwaardelijk respect voor de bewoner en zijn gezin, gelijkwaardigheid en acceptatie, vormen het fundament van de zorg.

De Troon wil met en voor iedere volwassene met een handicap én hun families, zoeken naar de meest passende ondersteuning:

– in ons tehuis kunnen we permanente woonopvang bieden (binnen gesubsidieerde capaciteit)

– we kunnen instaan voor een aangepaste dagopvang met een activiteitenbegeleider.

– zorgbemiddeling: de Troon neemt deel aan het regionale overleg en de centrale wachtlijstwerking. De centrale wachtlijst heefttot doel het zoeken naar een geschikte opvang of begeleiding voor personen met een handicap te vergemakkelijken. We kunnen ervoor zorgen dat iedere persoon die dit wenst op de centrale wachtlijst aangemeld wordt en dat zijn belangen verdedigd worden.

De Troon engageert zich t.a.v. de bewoners en zolang dit hun eigen keuze is ‘voor de rest van hun leven’. Dit betekent dat de Troon de bewoners en de organisatie van de best mogelijke ondersteuning tot aan het einde van hun leven garandeert. Wat eventueel bijkomende problemen ook mogen zijn, steeds engageert de Troon zich om een zo groot mogelijke inspanning te doen om ‘zorg op maat’ te blijven garanderen.